Přeskočit na obsah

Psychoterapie

Co to je?

Jedná se o proces, jehož cílem je dosáhnout optimálního rozvoje osobnosti, zmírnit či plně odstranit neduhy, které výrazně ovlivňují jak fyzickou, tak psychickou stránku člověka. Každý člověk reaguje na náročné životní situace jinak. Tento proces je tedy individuální záležitostí a klient je ten, kdo určuje, jak rychle, jak intenzivně bude svoji duši a své tělo léčit.

Mé služby jsou ovlivněny psychosomatickým úhlem pohledu na svět. Jednoduše řečeno to, co se nám děje v našem vnitřním světě, se projevuje na našem zdraví, ve vztazích mezi lidmi.... Duše a tělo jsou podle tohoto přístupu propojené a vše souvisí se vším.

Bylo by mylné domnívat se, že po jednom sezení je vše vyřešeno. Terapie je cesta, někdy krátká, jindy delší, někdy veselá, jindy smutná, ale je účinná, pokud je klient aktivní a motivovaný. V ostatních případech je velmi neefektivní.
pexels-shvets-production-7176319
Krizová intervence Tanvald

Kdo je psychoterapeut?

Abych mohla nabízet psychoterapeutické služby, potřebuji magisterské vzdělání v humanitním oboru, akreditovaný terapeutický výcvik, individuální terapie, supervize a další sebevzdělávání.

V současné době jsem v posledním ročníku pětiletého akreditovaného psychoterapeutického výcviku, jež mě na tento typ profesní dráhy připravuje. Jedná se o výcvik, který se zaměřuje na psychosomatiku, je pod vedením Libereckého institutu pro psychoterapii a psychosomatiku.

Magisterský titul jsem získala na Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci v roce 2013. Od té doby působím jako pedagog na základní, střední a vysoké škole.

Na individuální terapie chodím již 13 let a díky nim se kvalita mého života výrazně změnila k lepšímu.

Pod supervizním dohledem jsem od podzimu roku 2021 a v září roku 2022 jsem se stala kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii.