Přeskočit na obsah

Psychoterapie

Co to je?

Jedná se o proces, jehož cílem je dosáhnout optimálního rozvoje osobnosti, zmírnit či plně odstranit neduhy, které výrazně ovlivňují jak fyzickou, tak psychickou stránku člověka. Každý člověk reaguje na náročné životní situace jinak. Tento proces je tedy individuální záležitostí a klient je ten, kdo určuje, jak rychle, jak intenzivně bude svoji duši a své tělo léčit.

Mé služby jsou ovlivněny psychosomatickým úhlem pohledu na svět. Jednoduše řečeno to, co se nám děje v našem vnitřním světě, se projevuje na našem zdraví, ve vztazích mezi lidmi.... Duše a tělo jsou podle tohoto přístupu propojené a vše souvisí se vším.

Bylo by mylné domnívat se, že po jednom sezení je vše vyřešeno. Terapie je cesta, někdy krátká, jindy delší, někdy veselá, jindy smutná, ale je účinná, pokud je klient aktivní a motivovaný. V ostatních případech je velmi neefektivní.
pexels-shvets-production-7176319
Krizová intervence Tanvald

Kdo je psychoterapeut?

Abych mohla nabízet psychoterapeutické služby, potřebuji magisterské vzdělání v humanitním oboru, akreditovaný pětiletý terapeutický výcvik, několik hodin individuální terapie, v nichž jsem v roli klientka, pravidelné supervize své psychoterapeutické profese a další sebevzdělávání.

V září roku 2023 jsem dokončila pětiletý sebezkušenostní akreditovaný psychoterapeutický výcvik, jež mě na tento typ profesní dráhy připravil. Jedná se o výcvik, který se zaměřuje na psychosomatiku, je pod vedením Libereckého institutu pro psychoterapii a psychosomatiku. Podařilo se mi splnit všechny nezbytné náležitosti, a tím jsem získala titul "Psychoterapeut ve výcviku pod supervizí".

Magisterský titul jsem získala na Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci v roce 2013. Od té doby působím jako pedagog na základní, střední a vysoké škole.

Na individuální terapie chodím již 15 let a díky nim se kvalita mého života výrazně změnila k lepšímu.

Pod supervizním dohledem jsem od podzimu roku 2021 a v září roku 2022 jsem se stala kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii.